Irish

Notes on the Irish language.

Tús maith, leath na hoibre.
(A good start is half the work.)

Irregular verbs

Irish has 11 irregular verbs.

Verb VN PP Meaning
abair ráite to say
beir breith beirthe to bear, to catch
bheith to be
clois cloisteáil cloiste to hear
déan déanamh déanta to do, to make
faigh fáil faigthe to get
feic feiceáil feicthe to see
ith ithe ite to eat
tabhair tabhairt tugtha to give
tar teacht tagtha to come
téigh dul dulta to go

Notes

Resources

Online dictionaries:

Grammar books:

  • Irish Grammar Book (Nollaig Mac Congáil)
  • Collins Easy Learning Irish Verbs (Dr A. J. Hughes)